כניסה לחברים
סגירה

כניסה לחברים רשומיםחברי הוועד המנהל של האיגוד לשנים 2020-2022

מר גידי גור MIHA
גב' עדי יוגב אלצפון R.Na, Cl.H, MIHA
גב' עדין כהן ניסן R.Na, Cl.H, MIHA
גב' שרון נחמני R.Na, Cl.H, MIHA
עבור לתוכן העמוד