כניסה לחברים
סגירה

כניסה לחברים רשומיםחברי הוועד המנהל של העמותה לשנים 2020-2022

ד"ר מינה פארן Ph.D
נשיאת העמותה
גב' יפה ברמץ חמוטל N.D, Cl.H, MIHA
מנכ"לית העמותה הישראלית לצמחי מרפא
גב' מירה זר Cl.H
פרופ' זהרה יניב בכרך PhD
גב' מורן לאור
מזכירת העמותה
גב' נעמי כהן - קאפח  M.A ,B.Sc
וועדת ביקורת
מר מתיתיהו לפיד
וועדת ביקורת
עבור לתוכן העמוד