כניסה לחברים
סגירה

כניסה לחברים רשומיםחברי הוועד המנהל של האיגוד לשנים 2018-2020

ד"ר מירה כהן שטרקמן Ph.D
יו"ר איגוד ההרבליסטים הקליניים
מר ירון סופר Dipl Ac. , Cl.H, MIHA
מר גידי גור MIHA, L.Ac, MSc
גב' לאה לשם MIHA, ND, Cl.H
מר גל מ. ראן MIHA, RH(AHG), Cl.H., ND
עבור לתוכן העמוד