כניסה לחברים
סגירה

כניסה לחברים רשומיםחברי הוועד המנהל של העמותה לשנים 2018-2020

ד"ר מינה פארן Ph.D
נשיאת העמותה
מר פרץ גן M.Ag
יו"ר הוועד המנהל של העמותה
גב' יפה ברמץ חמוטל N.D, Cl.H, MIHA
מנכ"לית העמותה הישראלית לצמחי מרפא
פרופ' זהרה יניב בכרך PhD
הגב' נעמי כהן - קאפח  M.A ,B.Sc
מר שרון קוצר Dip.Phy, MIHA
ד"ר גבריאלה לינק Ph.D
וועדת ביקורת
ד"ר מרילין אנקווה PhD
וועדת ביקורת
עבור לתוכן העמוד