כניסה לחברים
סגירה

כניסה לחברים רשומיםאקספקטורנט – Expectorant

צמח המעודד וממריץ הוצאה של ליחה (מנגנונים שונים).
עבור לתוכן העמוד